Công ty cổ phần ARM CLOUD Việt Nam
Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể giúp các doanh nghiệp tối ưu hoá hoạt động sản xuất kinh doanh, là công cụ hỗ trợ, đắc lực, giữ vai trò quan trong trong mọi hoạt động tổ chức của doanh nghiệp.

Hơn 30 + Khách hàng doanh nghiệp đã đồng hành cùng chúng tôi
Là đối tác tin cậy của 1C ERP tại Việt Nam
Với kinh nghiệp tư vấn và triển các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. ARMC mang đến giải pháp công nghệ ưu việt và tối ưu doanh nghiệp Việt Nam
Tầm nhìn
Chúng tôi đem đến những giá trị đích thực cho khách hàng thông qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao
Sứ mệnh
Chúng tôi góp phần tối ưu hóa ưu thế cạnh tranh của các tổ chức và cá nhân nhờ vào những giá trị mà công nghệ thông tin mang lại
Giá trị cốt lõi
Chúng tôi tin rằng cần phải cung cấp sản phẩm chất lượng, sáng tạo và cạnh tranh cho khách hàng, đó là cách tốt nhất để các sản phẩm đã xuất xưởng được vận hành hiệu quả
Giải pháp quản lý tổng thể cho từng doanh nghiệp
theo nghành hàng cụ thể
Giải pháp quản lý bán lẻ ( Retail )
Giải pháp quản lý nhà phân phối (DMS)
Quản lý tổng thể ERP
Quản lý sản xuất thông minh (MES)
Giải pháp chăm sóc khách hàng CRM
Giải pháp quản lý tổng thể Dược phẩm
Giải pháp quản lý giáo dục
Đối tác khách hàng
Gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi